به وب سایت شرکت دارو سازی تهران شیمی خوش آمدید.

خط مشی

خط مشی

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) متخصص در توسعه ، تولید و بازاریابی داروهای ژنریک و اختصاصی و همچنین مواد اولیه دارویی بمنظور انطباق حرکت بر مبنای ماموریت و مسیر استراژیک آن  و با رویکرد بهبود مستمر فرآیندها و تولید محصولات در جهت افزایش رضایتمندی مشتری ، ضمن درک نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع ، نظام مدیریت یکپارچه (IMS) را مبتنی بر الزامات استاندارهای ISO 9001:2015 ،ISO 45001:2018 وISO 140001:2015مستقر نموده و ضمن پایبندی به اصول روشهای مناسب تولید (GMP) ، همواره ارزش های زیر را مد نظر قرار می دهد :

  • اجرای رویکرد مدیریت ریسک و فرصت ها و طرح ریزی تغییرات متناسب با تاثیر بالقوه در انطباق محصولات با الزامات.
  • تعهد به پیشگیری و کاهش آلایندگی زیست محیطی.
  • تعهد به حذف خطرات و کاهش ریسک جهت ایجاد محیط ایمن و جلوگیری از بروز مصدومیت و بیماری.
  • ایجاد اعتماد متقابل در ارتباط دو سویه سودمند با تامین کنندگان.
  • تعیین و توسعه ، نگهداری و به اشتراک گذاری دانش ضروری برای اجرای فرآیندها.
  • تامین منابع ، بکارگیری بهینه آن و مدیریت ضایعات.

خط مشی یکپارچه شرکت تهران شیمی در دسترس بوده و در سازمان ابلاغ گردیده و به جهت ارزیابی کفایت و تناسب با الزامات و اهداف سازمان در مقاطع مختلف ، بازبینی می شود.کارکنان این شرکت توان خود را به منظور مشارکت متعهدانه ، پایبندی به الزامات و استفاده از فرصتهای بهبود بکار می گیرند.

ارزشهاي سازمان

مدیران و کارکنان شرکت داروسازي تهران شیمی )سهامی عام( ضمن تلاش هدفمند و مستمر در راستاي دستیابی به اهداف
مشترك و متعالی سازمانی، ارزشهاي فردي و سازمانی ذیل را مد نظر دارند
:
صداقت در گفتار، شفافیت در عملکرد و رعایت اخلاق منصفانه و حرفه اي
ترویج تفکر هم افزایی و یکپارچگی و توسعه دانش ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی
تعهد به ابعاد مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه، مشتریان، محیط زیست و سایر ذي نفعان
اهتمام در رعایت الزامات اصول و روشهاي مناسب تولید (GMP) و استانداردهاي سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping